โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
เจ้าหน้าที่ธุรการ

กาญจนา โพธิ์สุวรรณ์
ครูธุรการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร : 0900171712
อีเมล์ : sanmakan2527@gmail.com