โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนวันประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นม.2 ม.3 ม.5 และม.6 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 22 และ 23 พ.ค 2564 เป็นวันที่ 31 พ.ค 2564 และ1 มิ.ย 2564
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2564,17:51   อ่าน 152 ครั้ง