โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา เรื่อง เลื่อนการเปิดเรียนในรูปแบบOn-​Site
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 65
กำหนดการการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจATK วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 65
เลื่อนการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบOn-Site เป็นวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 และตรวจATK นักเรียน100% ในวันพฤหัสบดีที่13 มกราคม2565
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์งานอนามัยโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา เรื่อง การฉีดวัคซีน(เข็มที่ 2) วันศุกร์ ที่ 5 พ.ย.2564 ณ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา เรื่องปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการมารับอุปกรณ์การเรียนและรับเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ วันจันทร์ ที่28 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา เรื่องการรับอุปกรณ์การเรียนและรับเอกสารการเรียนออนไลน์ วันจันทร์ที่28 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา เรื่อง เลื่อนการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ(on-site)​
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 64
เลื่อนวันประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นม.2 ม.3 ม.5 และม.6 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 22 และ 23 พ.ค 2564 เป็นวันที่ 31 พ.ค 2564 และ1 มิ.ย 2564
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา เรื่องการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.2 ม.3 ม.5และม.6 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา ขอความร่วมมือนักเรียนที่เดินทางออกจากพื้นที่ในช่วงปิดภาคเรียน ให้ดำเนินกลับมากักตัว เฝ้าดู สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน เพื่อความปลอดภัย
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 64
เลื่อนวันประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นม.2 ม.3 ม.5 และม.6 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนไผ่แก้ววิทยาเรื่องการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นม.๑และ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 64
เลื่อนการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นม.๑และ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 64
เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 64
เปิดเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 64
เอกสารที่ต้องนำมาในวันมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 64
กำหนดการวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 64
โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 64
เปิดเรียนตามปกติตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ให้ใช้แอปพลิเคชัน หมอชนะ
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 64