โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
111 หมู่ 7  ตำบลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038589255
ภาพกิจกรรม
เลื่อนการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบOn-Site เป็นวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 และตรวจATK นักเรียน100% ในวันพฤหัสบดีที่13 มกราคม2565
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2565,09:27   อ่าน 43 ครั้ง